Okienko únie žien

 

„Výročná členská schôdza Základnej organizácie Únie žien Slovenska v Stráňavách (3.3.2017)

V piatok, 3. marca 2017, sa konala „Výročná členská schôdza Základnej organizácie Únie žien Slovenska v Stráňavách“.  Schôdza sa riadila obvyklým programom, zhodnotili sme našu činnosť za rok 2016 a povedali sme si o našich stretnutiach  a aktivitách v roku 2017. Hosťom schôdze bol starosta obce pán Papán, ktorý nám poďakoval za spoluprácu a samozrejme sa teší na naše ďalšie aktivity. Privítali sme aj predsedníčku  krajskej organizácie Únie žien Slovenska pani Kuniakovú. Pani Kuniaková, ako vždy, povedala pár hrejivých, prekrásnych slov o ženách, o rodine, o starostiach aj radostiach nášho života.  Naša členka Štefka Martinková nám predniesla dojímavú vlastnoručne napísanú básničku. Veľmi nás prekvapili naše dve členky Jožka Papánová a Vierka Gajdošová, ktoré priniesli napečené koláčiky a šišky.  Všetkým patrí naozaj veľké „ďakujem“. Snažíme sa našim členkám spríjemniť stretnutia a aj preto si vždy pekne  stoly vyzdobíme, pripravíme si nejakú dobrotku na občerstvenie – výborný šalátik a ešte lepší medový koláčik.  Po oficiálnej časti sme začali tvoriť. Čo sme vymysleli tentokrát?  Pozvali sme dve členky zo združenia „Živena“ zo Žiliny.  Vyskúšali sme si zdobenie medovníčkov s medovnikárkou Mirkou Valicovou. Druhé remeslo prezentovala Adriana Obertová, ktorá nám ukázala techniku plstenie z vlny – obaľovali sme si vlastné mydielka do vlny. Takže sme sa zabavili a ešte, aby som nezabudla... pripravili sme krásnu výstavku veľkonočných dekorácií, ktoré priniesli naše členky.   Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Renáta Nováková

Vianočné stretnutie členiek Únie žien v Stráňavách (13.12.2016)

Koncoročné vianočné posedenie nášho združenia je vždy o láske, štastí, úsmeve, radosti.... Stretli sme sa v sobotu, 10. decembra 2016 v sále kultúrneho domu v celkom hojnom počte 50 členiek. Začali sme už od 13.00 hodiny varením rôznych dobrôt spolu v kuchyni. Skúšali sa nové recepty, rolády, mäská pečené, dusené, k tomu šalátiky a samozrejme, súčasne sa varil aj výborný vianočný punč. A všetko to, čo tie „skalné“ členky pripravili, sme potom spolu ochutnali všetci. Samozrejme nechýbala kávička a výborný koláčik. Vyzdobili sme si stoly klasicky vianočne do červena, nechýbala zelená vetvička ani anjelik. Anjelika ručne vyrobeného dostala každá členka ako malý darček. A potom sa už len rozprávalo.... kto čo pripravuje na Vianoce, ako si ktorá vyzdobíme svoju chalúpku. Toľko bolo nápadov, každý domček bude pripravený tak, ako si to jeho gazdinká predstavuje, aby bol pripravený nielen pre najbližšiu rodinu, ale aby vdýchla do domčeka čaro a kúzlo kresťanských Vianoc.

Za noci chladnej, keď Betlehem spal, ľuďom dobrej vôle anjel zvestoval:
„Sláva na výsostiach Bohu. Dnes sa vám narodil Mesiáš a Pán.”
V maštaľke biednej na slame leží, je ako jeden z nás, dali mu meno Ježiš.
Božia láska ho znížila z nebies do jasiel’, aby tak navždy zničila chlad ľudských sŕdc a tiel.

Prajeme prekrásne Vianoce Nováková Renáta

 

 

Výlet na Moravu (7.5.2016)

V mesiaci máj, kedy všetko najkrajšie kvitne, sme si naplánovali jednodňový výlet na Moravu. 7. mája nastúpilo 45 „účastníkov zájazdu“ do autobusu smer Lednicko-valtický areál. Vystúpili sme v Ledniciach a začali sme hneď prehliadkou krásneho lednického zámku. Tento zámok patrí medzi najkrajšie pamiatkové komplexy v Českej republike. Lednické panstvo v roku 1249 získali Lichtenštajnovci a patrilo im skoro 700 rokov. Prešli sme si aj francúzsky park so skleníkom, ktorý je súčasťou zámku. Park je unikátnou zbierkou stromov a mnohých romantických stavieb, z ktorých najviac vyniká Minaret, pamiatka vystavaná podľa projeku Josefa Hardmutha. Trošku sme si oddýchli pri dobrom „pivečku“ a presunuli sme sa do mestečka Valtice, kde sme mali objednanú ochutnávku vín v rodinnom vinárstve CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice. Toto vinárstvo patrí medzi najvýznamnejších výrobcov moravských vín s deklarovaným pôvodom. V súčasnosti je najväčším pestovateľom vinnej révy v ČR. Špecializuje sa predovšetkým na výrobu luxusných prívlastkových vín, ktoré majú veľké úspechy v národných aj svetových renomovaných výstavách. Vyskúšali sme 7 druhov prívlastkových vín, niečo sme si kúpili domov a deň sme zavŕšili vynikajúcim neskorším obedom v reštaurácii „Valtická rychta“, kde nám milý pán majiteľ a obsluhujúci personál priniesli na stôl typicky české jedlá ako „moravský gulášek na červeném víne“ a „moravského vrabca“. Spokojní a veselí sme sa nastúpili do autobusu a celou cestou domov sme si pospevovali pesničky.

Mgr. Renáta Nováková
 

 

Prednáška spojená s besedou na tému „Bylinky – prírodná lekáren“ (28.4.2016)

A máme zas krásnu akciu za sebou. Vo štvrtok 28. apríla 2016 naša základná organizácia v spolupráci s Krajskou organizáciou Únie žien zorganizovala milé podujatie. V rámci vzdelávacieho programu pre ženy sa uskutocnila prednáška spojená s besedou na tému „Bylinky – prírodná lekáren“. Prednášku viedla Ing. Mária Klenová. Jej pôvodné povolanie je ucitelka, v súcasnosti je vedúcou strediska Univerzity tretieho veku v Martine. Okrem pedagogickej práce sa venuje poradenskej a prednáškovej cinnosti v oblasti výživy. Prednáška bola naozaj velmi zaujímavá a pútavo prezentovaná. Dalším hostom bol Ing. Martin Farkaš, riaditel vydavatelstva Osveta s.r.o. v Martine, ktorý ponúkal, resp. predával knihy o bylinkách.

Dakujeme za príjemne strávené popoludnie.              Mgr. Renáta Nováková

 

„Výroená elenská schôdza Základnej organizácie Únie žien Stráoavy“

V sobotu popoludní sme sa stretli žienky z našej dediny na „Výroenej elenskej schôdzi Základnej organizácie Únie žien Stráoavy“.  Keiže nás už je 87 eleniek, mali sme roboty až-až. V sále kultúrneho domu sme boli už dve hodiny dopredu. Niektoré ženieky pomáhali v kuchyni, chystal sa krémeš, robila sa plnka, eistila sa zeleninka na výborný zelerový šalát. Iné zas robili výzdobu v sále kultúrneho domu, blíži sa jar, tak sme sa snažili urobiť žienkam radosť, sála bola zeleno žltá a vázieky zdobili bahniatka a zlatý dáži.  Nezabudli sme ani na prácu šikovných rúk našich eleniek a pripravili sme aj malú výstavku ruených prác s tématikou ve3kej noci.  Pripomenuli sme si samozrejme aj sviatok MDŽ, každá žienka dostala malý ruene vyrobený dareek „pre teba“  s básniekou o žene.  Kei sme sa potom v diskusii rozprávali, tak žienky hovorili, že to hlavne doma dajú preeítať svojim „mužom“.  Všetko zaealo okolo tretej, sála sa naplnila. Výroenej elenskej schôdze sa zúeastnilo 68 eleniek, hosťom bola pani predsedníeka krajskej únie Žilina pani Kuniaková a starosta obce pán Papán.  Na zaeiatok nám vystúpili detieky z našej škôlky, iakujeme všetkým rodieom, že prišli so svojimi detiekami a aj pani ueite3ke Ivanke Prieložnej. Za vysúpenie dostali malú sladkú odmenu.  Poeas schôdze sme zhodnotili našu prácu za minulý rok a schválili sme si bohaté aktivity na rok 2016.  Naša elenská základoa sa rozrastá aj o mladé žienky, eo nás ve3mi teší.

Iakujeme všetkým za úeasť a tešíme sa na ialšie stretnutie.                    Mgr. Renáta Nováková

    

Je  12. december 2015, blížia sa Vianoce.  A my, elenky Únie žien  v Stráoavách, si tiež idem užiť predvianoenú atmosféru.  Najskôr nás pani predsedkyoa privítala, eo to povedala o našej organizácii, pretože oslavujeme už 70 výroeie od jej založenia. Tie elenky, ktoré sú v našej organizácii najdlhšie  dostali aj eestné uznania. Pripili sme si pohárom vynikajúce puneu a pustili sa do práce. Najskôr sme upiekli zemiakové aj kapustové osúšky. Potom sme sa pustili do prípravy vianoeného stromeeka. Vlastnoruene sme urobili všetky ozdôbky, naueili sme vyrobiť látkou potiahnuté polystyrénové gulieky, ozdôbky z orechovej škrupinky a naueili sme sa ako urobiť krásnu štvormašlieku. Iakujem dieveatám za obrovský záujem, „uf, normálne som sa pri nich zapotila“.  Stromeek sme dali v kultúrnom dome pred obecný úrad, dúfam,  že sa prídete pozrieť  .

 

 

„Na Vianoce, kei svet stíchne, nech vám Božie dieťa vdýchne pokoj, radosť a posilu.
Nielen v túto svätú chví3u, ale taktiež v novom roku,  nech vás vedie vo vašom kroku.“

 

Prednáška spojená s besedou na tému „Bylinky – prírodná lekáreň“ (28.4.2016)

A máme zas krásnu akciu za sebou. Vo štvrtok 28. apríla 2016 naša základná organizácia v spolupráci s Krajskou organizáciou Únie žien zorganizovala milé podujatie. V rámci vzdelávacieho programu pre ženy sa uskutočnila prednáška spojená s besedou na tému „Bylinky – prírodná lekáreň“. Prednášku viedla Ing. Mária Klenová. Jej pôvodné povolanie je učiteľka, v súčasnosti je vedúcou strediska Univerzity tretieho veku v Martine. Okrem pedagogickej práce sa venuje poradenskej a prednáškovej činnosti v oblasti výživy. Prednáška bola naozaj velmi zaujímavá a pútavo prezentovaná. Ďalším hosťom bol Ing. Martin Farkaš, riaditeľ vydavateľstva Osveta s.r.o. v Martine, ktorý ponúkal, resp. predával knihy o bylinkách.

Ďakujeme za príjemne strávené popoludnie.              Mgr. Renáta Nováková

 

„Výročná členská schôdza Základnej organizácie Únie žien Stráňavy“

V sobotu popoludní sme sa stretli žienky z našej dediny na „Výročnej členskej schôdzi Základnej organizácie Únie žien Stráňavy“.  Keďže nás už je 87 členiek, mali sme roboty až-až. V sále kultúrneho domu sme boli už dve hodiny dopredu. Niektoré ženičky pomáhali v kuchyni, chystal sa krémeš, robila sa plnka, čistila sa zeleninka na výborný zelerový šalát. Iné zas robili výzdobu v sále kultúrneho domu, blíži sa jar, tak sme sa snažili urobiť žienkam radosť, sála bola zeleno žltá a vázičky zdobili bahniatka a zlatý dážď.  Nezabudli sme ani na prácu šikovných rúk našich členiek a pripravili sme aj malú výstavku ručných prác s tématikou veľkej noci.  Pripomenuli sme si samozrejme aj sviatok MDŽ, každá žienka dostala malý ručne vyrobený darček „pre teba“  s básničkou o žene.  Keď sme sa potom v diskusii rozprávali, tak žienky hovorili, že to hlavne doma dajú prečítať svojim „mužom“.  Všetko začalo okolo tretej, sála sa naplnila. Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo 68 členiek, hosťom bola pani predsedníčka krajskej únie Žilina pani Kuniaková a starosta obce pán Papán.  Na začiatok nám vystúpili detičky z našej škôlky, ďakujeme všetkým rodičom, že prišli so svojimi detičkami a aj pani učiteľke Ivanke Prieložnej. Za vysúpenie dostali malú sladkú odmenu.  Počas schôdze sme zhodnotili našu prácu za minulý rok a schválili sme si bohaté aktivity na rok 2016.  Naša členská základňa sa rozrastá aj o mladé žienky, čo nás veľmi teší.

Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie.                    Mgr. Renáta Nováková

    

Je  12. december 2015, blížia sa Vianoce.  A my, členky Únie žien  v Stráňavách, si tiež idem užiť predvianočnú atmosféru.  Najskôr nás pani predsedkyňa privítala, čo to povedala o našej organizácii, pretože oslavujeme už 70 výročie od jej založenia. Tie členky, ktoré sú v našej organizácii najdlhšie  dostali aj čestné uznania. Pripili sme si pohárom vynikajúce punču a pustili sa do práce. Najskôr sme upiekli zemiakové aj kapustové osúšky. Potom sme sa pustili do prípravy vianočného stromčeka. Vlastnoručne sme urobili všetky ozdôbky, naučili sme vyrobiť látkou potiahnuté polystyrénové guličky, ozdôbky z orechovej škrupinky a naučili sme sa ako urobiť krásnu štvormašličku. Ďakujem dievčatám za obrovský záujem, „uf, normálne som sa pri nich zapotila“.  Stromček sme dali v kultúrnom dome pred obecný úrad, dúfam,  že sa prídete pozrieť  .

 

 

„Na Vianoce, keď svet stíchne, nech vám Božie dieťa vdýchne pokoj, radosť a posilu.
Nielen v túto svätú chvíľu, ale taktiež v novom roku,  nech vás vedie vo vašom kroku.“

 

Únia žien Stráňavy srdečne pozýva svoje členky na vianočné posedenie. 
Termín: 12. december 2015

Čas: 15.00 hod

Miesto: sála KD v Stráňavách

Budeme sa učiť piecť tradičné zemiačkové posúšky, zdobiť si vianočný stromček vlastnoručne vyrobenými vianočnými guličkami. Môžete si priniesť polystyrénovú guličku a kúsok bavlnenej látky, (najlepšie dva rôzne kúsky, každý aby mal rozmer cca 20 x 15 cm) a cca 60 cm saténovej stužky. 

Urobíme si predvianočnú náladu a voňavú atmosféru pri vianočnom punči :)

Tešíme sa na vás.                   Mgr. Renáta Nováková        

Bol 13-ty október,  vychádzalo slniečko, 45 ľudí nastúpilo do autobusu a išlo saJ.  Únia žien Stráňavy zorganizovala jednodňový výlet na jesennú etapu Flóra Olomouc 2015. Počasie prialo, v autobuse sme sa cítili ako jedna rodina. Za dve hodinky sme stáli na parkovisku a pomaly sme sa pobrali na výstavisko niečo popozerať, niečo kúpiť a samozrejme aj čo to „okoštovať“ . Jesenná etapa nebola  len o výstave ovocia a zeleniny a predaji kvetov. Súčasťou výstavy bola aj ochutnávka a ocenenie vín z Čiech a Moravy, ochutnávka a ocenenie cukrárenských výrobkov a aranžovanie kytíc profesionálnymi  floristami. Okrem toho celý jeden pavilón bol venovaný českým výrobkom, skúsili sme množsto mäsových výrobkov, syrov a hlavne dobré české pivko z malých domácich českých pivovarov. Ďakujeme účastníkom a tešíme sa na ďalšiu akciu.

 

Mgr. Renáta Nováková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

href="./userfiles/image/uniazien/5.jpg">   

Je  12. december 2015, blížia sa Vianoce.  A my, èlenky Únie žien  v Stráòavách, si tiež idem užiť predvianoènú atmosféru.  Najskôr nás pani predsedkyòa privítala, èo to povedala o našej organizácii, pretože oslavujeme už 70 výroèie od jej založenia. Tie èlenky, ktoré sú v našej organizácii najdlhšie  dostali aj èestné uznania. Pripili sme si pohárom vynikajúce punèu a pustili sa do práce. Najskôr sme upiekli zemiakové aj kapustové osúšky. Potom sme sa pustili do prípravy vianoèného stromèeka. Vlastnoruène sme urobili všetky ozdôbky, nauèili sme vyrobiť látkou potiahnuté polystyrénové gulièky, ozdôbky z orechovej škrupinky a nauèili sme sa ako urobiť krásnu štvormašlièku. Ïakujem dievèatám za obrovský záujem, „uf, normálne som sa pri nich zapotila“.  Stromèek sme dali v kultúrnom dome pred obecný úrad, dúfam,  že sa prídete pozrieť  .

 

 

„Na Vianoce, keï svet stíchne, nech vám Božie dieťa vdýchne pokoj, radosť a posilu.
Nielen v túto svätú chví¾u, ale taktiež v novom roku,  nech vás vedie vo vašom kroku.“

 

Okienko únie žien

 

Prednáška spojená s besedou na tému „Bylinky – prírodná lekáreň“ (28.4.2016)

A máme zas krásnu akciu za sebou. Vo štvrtok 28. apríla 2016 naša základná organizácia v spolupráci s Krajskou organizáciou Únie žien zorganizovala milé podujatie. V rámci vzdelávacieho programu pre ženy sa uskutočnila prednáška spojená s besedou na tému „Bylinky – prírodná lekáreň“. Prednášku viedla Ing. Mária Klenová. Jej pôvodné povolanie je učiteľka, v súčasnosti je vedúcou strediska Univerzity tretieho veku v Martine. Okrem pedagogickej práce sa venuje poradenskej a prednáškovej činnosti v oblasti výživy. Prednáška bola naozaj velmi zaujímavá a pútavo prezentovaná. Ďalším hosťom bol Ing. Martin Farkaš, riaditeľ vydavateľstva Osveta s.r.o. v Martine, ktorý ponúkal, resp. predával knihy o bylinkách.

Ďakujeme za príjemne strávené popoludnie.              Mgr. Renáta Nováková

 

„Výročná členská schôdza Základnej organizácie Únie žien Stráňavy“

V sobotu popoludní sme sa stretli žienky z našej dediny na „Výročnej členskej schôdzi Základnej organizácie Únie žien Stráňavy“.  Keďže nás už je 87 členiek, mali sme roboty až-až. V sále kultúrneho domu sme boli už dve hodiny dopredu. Niektoré ženičky pomáhali v kuchyni, chystal sa krémeš, robila sa plnka, čistila sa zeleninka na výborný zelerový šalát. Iné zas robili výzdobu v sále kultúrneho domu, blíži sa jar, tak sme sa snažili urobiť žienkam radosť, sála bola zeleno žltá a vázičky zdobili bahniatka a zlatý dážď.  Nezabudli sme ani na prácu šikovných rúk našich členiek a pripravili sme aj malú výstavku ručných prác s tématikou veľkej noci.  Pripomenuli sme si samozrejme aj sviatok MDŽ, každá žienka dostala malý ručne vyrobený darček „pre teba“  s básničkou o žene.  Keď sme sa potom v diskusii rozprávali, tak žienky hovorili, že to hlavne doma dajú prečítať svojim „mužom“.  Všetko začalo okolo tretej, sála sa naplnila. Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo 68 členiek, hosťom bola pani predsedníčka krajskej únie Žilina pani Kuniaková a starosta obce pán Papán.  Na začiatok nám vystúpili detičky z našej škôlky, ďakujeme všetkým rodičom, že prišli so svojimi detičkami a aj pani učiteľke Ivanke Prieložnej. Za vysúpenie dostali malú sladkú odmenu.  Počas schôdze sme zhodnotili našu prácu za minulý rok a schválili sme si bohaté aktivity na rok 2016.  Naša členská základňa sa rozrastá aj o mladé žienky, čo nás veľmi teší.

Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie.                    Mgr. Renáta Nováková

    

Je  12. december 2015, blížia sa Vianoce.  A my, členky Únie žien  v Stráňavách, si tiež idem užiť predvianočnú atmosféru.  Najskôr nás pani predsedkyňa privítala, čo to povedala o našej organizácii, pretože oslavujeme už 70 výročie od jej založenia. Tie členky, ktoré sú v našej organizácii najdlhšie  dostali aj čestné uznania. Pripili sme si pohárom vynikajúce punču a pustili sa do práce. Najskôr sme upiekli zemiakové aj kapustové osúšky. Potom sme sa pustili do prípravy vianočného stromčeka. Vlastnoručne sme urobili všetky ozdôbky, naučili sme vyrobiť látkou potiahnuté polystyrénové guličky, ozdôbky z orechovej škrupinky a naučili sme sa ako urobiť krásnu štvormašličku. Ďakujem dievčatám za obrovský záujem, „uf, normálne som sa pri nich zapotila“.  Stromček sme dali v kultúrnom dome pred obecný úrad, dúfam,  že sa prídete pozrieť  .

 

 

„Na Vianoce, keď svet stíchne, nech vám Božie dieťa vdýchne pokoj, radosť a posilu.
Nielen v túto svätú chvíľu, ale taktiež v novom roku,  nech vás vedie vo vašom kroku.“

 

Únia žien Stráňavy srdečne pozýva svoje členky na vianočné posedenie. 
Termín: 12. december 2015

Čas: 15.00 hod

Miesto: sála KD v Stráňavách

Budeme sa učiť piecť tradičné zemiačkové posúšky, zdobiť si vianočný stromček vlastnoručne vyrobenými vianočnými guličkami. Môžete si priniesť polystyrénovú guličku a kúsok bavlnenej látky, (najlepšie dva rôzne kúsky, každý aby mal rozmer cca 20 x 15 cm) a cca 60 cm saténovej stužky. 

Urobíme si predvianočnú náladu a voňavú atmosféru pri vianočnom punči :)

Tešíme sa na vás.                   Mgr. Renáta Nováková        

Bol 13-ty október,  vychádzalo slniečko, 45 ľudí nastúpilo do autobusu a išlo saJ.  Únia žien Stráňavy zorganizovala jednodňový výlet na jesennú etapu Flóra Olomouc 2015. Počasie prialo, v autobuse sme sa cítili ako jedna rodina. Za dve hodinky sme stáli na parkovisku a pomaly sme sa pobrali na výstavisko niečo popozerať, niečo kúpiť a samozrejme aj čo to „okoštovať“ . Jesenná etapa nebola  len o výstave ovocia a zeleniny a predaji kvetov. Súčasťou výstavy bola aj ochutnávka a ocenenie vín z Čiech a Moravy, ochutnávka a ocenenie cukrárenských výrobkov a aranžovanie kytíc profesionálnymi  floristami. Okrem toho celý jeden pavilón bol venovaný českým výrobkom, skúsili sme množsto mäsových výrobkov, syrov a hlavne dobré české pivko z malých domácich českých pivovarov. Ďakujeme účastníkom a tešíme sa na ďalšiu akciu.

 

Mgr. Renáta Nováková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verzia webovej stránky podľa štandardov prístupnosti
© Obec Stráňavy 2014          Created: Martin Kostra           Powered: Web site powered by phpRS           Vyhlásenie o prístupnosti a kontakty           Mapa webu