Miestne poplatky


VYBRANÉ POPLATKY Z VZN Č. 2/2013
NÁZOV POPLATKU: VÝŠKA POPLATKU v € :
KANALIZAČNÝ POPLATOK (splašková kanalizácia) /platba na rok/ 18,- € / osoba
• pohostinstvá a reštauračné zariadenia - jeden pisoár alebo WC      50,- € / ročne
(min. však 2 ks WC - ženský a mužský - 100 €)  
• Iné poskytované služby v samostaných prevádzkah - jeden pisoár alebo WC      50,- € / ročne
KANALIZAČNÝ POPLATOK (dažďová kanalizácia) /platba na rok/ 2,- € / m2 zastavanej plochy
(platí v prípade ak je dažďová kanalizácia napojená na splaškovú kanalizáciu)         domu
   
POPLATOK ZA ROZKOPANIE CESTY pri stavebných prácach (inžinierske siete) 25,- € / m
(Platí do širky výkopu maximálne 0,5 m, ďalej sa počítajú násobky šírky výkopu)  
Iné poskytované služby
PREDAJ SMETNYCH NÁDOB 25,- € / kus
VYHLÁSENIE V MIESTNOM ROZHLASE 2,- €
ODVYSIELANIE OZNAMU V KT 2,- €
OVEROVANIE PODPISOV 1,50 € / podpis
OVEROVANIE LISTÍN 1,50 € / strana 
ZA POŽIČIAVANIE OBRUSOV 1,- € / kus
KOPÍROVANIE, ROZMNOŽOVANIE 0,10 € / 1 str.A4
FAXOVANIE 0,10 € / 1 str.A4
Vestibul KD na predaj 20,- € / deň
Zasadačka KD /rôzne prezentácie/ 15,- € / do 3 hod.
  20,- € / viac ako 3 hod.
Tanečná sála  
- cudzí - nie naši občania/ 65,- €
spoločenské organizácie v obci 40,- €
svadba - občania obce 25,- € / sobota,
  7,- € / každý ďalší deň
kar 10,- €
krstiny, jubileá (občania obce) 10,- €
Kuchyňa  
- občania obce 10,- € / akcia
cudzí občania 17,- € / akcia
- Pri použití kuchyne si nájomca hradí náklady na spotrebu vody a elektrickej energie.  
   
Klub dôchodcov 10,- € / akcia
Múzeum malofatranskej operácie 10,- € / akcia
Multifunkčné ihrisko 10,- € / hodina
Poplatky za prepožičiavanie obecného náradia  
Dvoj kolesový rebrík 2,- € / deň
Miešačka 3,- € / deň
Hliníkový rebrík 1,- € / deň
Elektrocentrála 5,- € / deň
Ostatné elektro-náradie 2,- € / deň
Ostatné náradie 1,- € / deň
   
Poplatky za MŠ a ŠKD   
10,50 € / mesiac a dieťa
ŠKD   5,00 € / mesiac a dieťa
Administratívny poplatok  
Za podanie podnetu na komisiu ochrany verejného poriadku 5,- € / podnet
Za podanie podnetu na stavebnú komisiu 5,- € / podnet

 

 
Verzia webovej stránky podľa štandardov prístupnosti
© Obec Stráňavy 2014          Created: Martin Kostra           Powered: Web site powered by phpRS           Vyhlásenie o prístupnosti a kontakty           Mapa webu