STRÁŇAVY - WEBOVÁ STRÁNKA OBCE

English version of the webpage           Slovenská verzia webstránky


Oblačnosť (radar/satelit):stavebné tlačivá


 Stavebný úrad

Spoločný obecný úrad Strečno

Stavebný úrad pre obce: Bitarová, Brezany, Divina, Divinka, Dlhé Pole, Horný Hričov, Hôrky, Ovčiarsko, Stráňavy, Strečno, Svederník

 

Pracovisko:

Administratívna budova Lesov SR š.p.
Nám. Gen. M.R.Štefánika 1
010 01 Žilina
2.posch č.dv. 203, 203A

 

KONTAKTY

Tel.: 041/599 33 35
Mail: stavebny.urad@strecno.sk

 

Stránkove hodiny:

Pondelok: 7:30 – 12:00   13:00 – 16:00
Streda: 7:30 – 12:00        13:00 -17:00

Tlačivá :

1. doplnenie žiadosti
2. návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
3. návrh na vydanie územného rozhodnutia
4. návrh na zmenu užívania stavby
5. ohlásenie drobnej stavby
6. ohlásenie stavebných úprav
7. oznámenie o začatí stavby
8. stavebný dozor
9. stiahnutie žiadosti
10. vzdanie sa odvolania
11. žiadosť o vydanie záväzného stanoviska stavebného úradu
12. žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia
13. žiadosť o odstránenie stavby
14. žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie dokladov
15. žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
16. žiadosť o vydanie stavebného povolenia
17. žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby
18. žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
19. zápisnica z kolaudačného konania

 

 
Verzia webovej stránky podľa štandardov prístupnosti

 

© Obec Stráňavy 2013           Created: Martin Kostra           Powered: Web site powered by phpRS           Vyhlásenie o prístupnosti kontakty           Mapa webu