Farnosť Stráňavy


Farnosť Stráňavy vznikla 1.7.2012 oddelením sa od farnosti Strečno. Nastupujúcim novým správcom farnosti sa stal Vdp. Mgr. Pavol Hrvol. Farský úrad Stráňavy má zriadenú pevnú linku, na ktorú môžete volať prípadne nechať svoj odkaz. 
Tel: 041 5966266

AKO VYBAVIŤ :

Farské oznamy : 

15. Nedeľa cez rok
1. 

Liturgický kalendár 

Pondelok – spomienka sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka.

Utorok  – slávnosť Nanebovzatie Panny Márie, cirkevne prikázaný sviatok.

2.

Sväté omše počas týždňa v Stráňavách: pondelok o 18.00 hod., utorok 7.30 a 18.30 hod. v Mojšovej Lúčke o 17.00 hod., v stredu o 7.30 hod., v piatok sv. omša nebude. V nedeľu  v Stráňavách o 9.00 hod. a v Mojšovej Lúčke  o 10.30 hod.

3.

V utorok je slávnosť Nanebovzatie Panny Márie, cirkevne prikázaný sviatok, teda ako nedeľa. Prosím nevynechajme v tento deň sv. omšu.

4.  

V sobotu 19. augusta 2017 o 14:30 h sa v Bratislave pred budovou parlamentu začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 6. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu "Nevynášame tmu, zapaľujeme svetlo". Bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk

 5.  Od 17.8. do 27.8. 2017 budem mať dovolenku v tomto čase zastupuje pohreby farský úrad v Strečne.
   
 

 

Stráňavy

Úmysly svätých omší

Mojšová Lúčka

Pondelok 18.00

+Anton, Gabriela, Matilda Daňo a starí rodičia

 

 
Utorok 7.30

Za farníkov

 10.30 hod.
18.30 +Pavol, Jozef Kucharčík
Streda 07.30