STRÁŇAVY - WEBOVÁ STRÁNKA OBCE

English version of the webpage           Slovenská verzia webstránky


Oblačnosť (radar/satelit):Farnosť Stráňavy


Farnosť Stráňavy vznikla 1.7.2012 oddelením sa od farnosti Strečno. Nastupujúcim novým správcom farnosti sa stal Vdp. Mgr. Pavol Hrvol. Farský úrad Stráňavy má zriadenú pevnú linku, na ktorú môžete volať prípadne nechať svoj odkaz. 
Tel: 041 5966266

AKO VYBAVIŤ :

 

Farské oznamy :

24. Nedeľa cez rok
1. 

Liturgický kalendár 

Streda – spomienka sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov.

Štvrtok  – sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu.

Sobota – spomienka sv. Pia z Pietrelciny, kňaza.

2.

Sväté omše počas týždňa v Stráňavách: pondelok, utorok a v piatok o 18.00 hod., v stredu o 7.30 hod.. V sobotu o 15.00 hod. sobášna sv. omša. V nedeľu  o 7.30 a 10.30 hod. a v Mojšovej Lúčke o 9.00 hod.

3.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.

 

4. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa pričinili o dôstojný priebeh slávnostnej hodovej sv. omše.
   
5.

Sviatosť manželstva:

Róbert Moravčík, Stráňavy – Ingrid Porubčanská r. Milecová ( sobášna sv. omša o 15.00 hod.)

Michal Konečný, Žilina – Patrícia Kampasová, Stráňavy ( sobáš bude v Žiline – Vlčince)

 

 

Stráňavy

Úmysly svätých omší

Mojšová Lúčka

Pondelok 18.00 + Valéria Kollárová  
Utorok 18.00 +Vlasta Ďurneková  
Streda 7.30 Na úmysel kňaza  
Štvrtok      
Piatok 18.00 +Silvester, Jozef Daňo  
Sobota 15.00 Sobášna sv. omša  
Nedeľa 7.30 Za farníkov 9.00
10.30 +Pavol, Jozefína Tabaček

 

 KRST :

Nahlasuje jeden z rodičov čo najskôr po narodení dieťaťa, po sv. omši. Na krstnú náuku prídu rodičia s krstnými rodičmi.

** Krstným rodičom môže podľa CIC byť pobirmovaný katolík po dovŕšení 16. rokov, pobirmovaný, ktorý vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať, slobodný alebo žijúci v zákonitom cirkevnom manželstve. Kán 874,§ 1

 

SOBÁŠ

Nahlasujú obaja snúbenci osobne na farskom úrade tri mesiace pred plánovaným termínom sobáša. Prinesú si krstné listy.

Sobášna náuka býva:
1. pri zápise na farskom úrade
2. vieroučná
3. mravoučná
4. posledný deň pred sobášom na farskom úrade o 9.00 hod.
Ak nie je s nimi osobne dohodnuté inak.
Snúbenci si následne zahlásia sobáš na miestnej matrike. Na matriku si treba priniesť: platné občianske preukazy a rodné listy (originály).

 

VYBAVENIE POHREBU

V kancelárií farského úradu alebo v zákristii kostola po sv. omši.
potrebné doklady: 'list o prehliadke mŕtveho' s pečiatkou lekárov a matriky príslušnej podľa miesta úmrtia.

Podľa predpisov kánonického práva CIC:
'Pohrebné obrady za každého zosnulého veriaceho sa spravidla musia sláviť v kostole vlastnej farnosti.' Kán. 117,§1,2.

 

 
Verzia webovej stránky podľa štandardov prístupnosti

 

© Obec Stráňavy 2013           Created: Martin Kostra           Powered: Web site powered by phpRS           Vyhlásenie o prístupnosti kontakty           Mapa webu