STRÁŇAVY - WEBOVÁ STRÁNKA OBCE

English version of the webpage           Slovenská verzia webstránky


Oblačnosť (radar/satelit):Kultúrou a športom k posilneniu slovensko-poľských vzťahov


 
     

Program cezhraničnej spolupráce Polsko – Slovenská republika 2007-2013 Mikroprojekty 


Žiadateľ : Obec Stráňavy, okr. Žilina
Partner : Polanka Wielka, powiat : Osviencim,

Zdroje finacovania :

ERDF Národné zdroje Vlastné zdroje SPOLU
85 % 10 % 5 % 100 %
45 909,35 € 5 401,10 € 2 700,55 € 54 011,00 €

Obec Stráňavy realizuje v roku 2013 s poľským partnerom, obcou Polanka Wielka, v rámci Cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013 Mikroprojekt „Kultúrou a športom k posilneniu slovensko - poľských vzťahov“
 

Rozpočet: 54 011 EUR

Obidvaja partneri spolupracujú dlhodobo o čom svedčí fakt, že Dohodu o partnerstve obce podpísali v novembri roku 2008.

Hlavný cieľ projektu:
Kultúrno-spoločenský rozvoj a propagácia slovensko-poľskej spolupráce partnerských obcí Stráňavy a Polanka Wielka v prihraničných regiónoch.

AKTIVITY MIKROPROJEKTU:
Organizácia kultúrno-spoločenských a športových podujatí a ich technické zabezpečenie.
 

  • 17. 5. 2013 - „Dni cezhraničnej spolupráce PL-SK v obci Stráňavy“ - kultúrne predstavenie ZŠ Stráňavy a športové hry pre deti v telocvični a na multifunkčnom ihrisku. Vo večerných hodinách podujatie zameraným na oslavu Dňa Matiek.

 

  • 3. 6. 2013 - „Dni cezhraničnej spolupráce PL-SK v obci Polanka Wielka - Deň detí“ – pre deti bol pripravený bohatý kultúrny program bohatý kultúrny program - kultúrne vystúpenie detí v škole pod názvom: Všetci bývame v Európe a následne poľská škola zorganizovala Minitalent šou so spoločnou účasťou poľských a slovenských detí

 

 

  • 13. – 14. 9. 2013 - „Športové dni v obci Polanka Wielka“ – žiaci základných škôl odohrajú futbalové turnaje o putovný pohár starostov partnerských obcí a zúčastnia sa náučného výletu (žiaci zo Stráňav) do Krakowa, kde sa zoznámia z históriou a kultúrou cezhraničného partnera.
     
  • 19. – 20. 9. 2013 - „Športové dni v obci Stráňavy“ – podujatie bude spojené s podujatím Stráňavské hody. Podujatie bude trvať dva dni a bude mať náučno-športový charakter. Žiaci základných škôl odohrajú futbalové a volejbalové turnaje o putovný pohár starostov partnerských obcí a zúčastnia sa náučného výletu (žiaci z Polanky Wielky) do Martina (múzeum slovenskej dediny), na hrad Strečno a do krajského mesta Žilina.
Informovanosť a propagácia cezhraničnej spolupráce – základná a rozšírená publicita projektu (plagáty, informačné a pamätné brožúry, označenie upomienkových predmetov a pod.)

Riadenie projektu - činnosti súvisiace s riadením a koordináciou projektu, zastrešené vedúcim partnerom (obec Stráňavy)


„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR prostredníctvom Žilinského samosprávneho kraja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013“


 

 
Verzia webovej stránky podľa štandardov prístupnosti

 

© Obec Stráňavy 2013           Created: Martin Kostra           Powered: Web site powered by phpRS           Vyhlásenie o prístupnosti kontakty           Mapa webu